Slide JOËLETTEN UR ALLA VINKLAR

Vikt: 27 KG / Mått (ihopmonterad): 51 cm hög, 96 cm
lång, 64 cm bred / Mått (monterad): 140 cm hög,
240 cm lång, 64 cm bred.
TILLVERKARENS INFO TILLVERKARENS INFOSIDA LADDA NER PRODUKTBLAD LADDA NER PRODUKTBLAD Vikt: 27 KG / Mått (ihopmonterad):
51 cm hög, 96 cm lång, 64 cm bred /
Mått (monterad): 140 cm hög,
240 cm lång, 64 cm bred.

Slide
Meny